Fedme – en selvforskylt tilstand eller en sykdom som kan behandles?

Fedme eller obesitas som er det medisinske navnet, innebærer at kroppens fettdepoter har økt på en måte som kan ha negativ innvirkning på helsen. (1)

Sykdommen øker i hele verden og andelen personer med fedme er nesten tredoblet de siste 30 årene. Norge er ett av de landene der forekomsten av fedme har økt mest de siste årene. I dag lever ca. 1 million nordmenn (23%) med fedme. (2, 3)

Fedme står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge, og den årlige kostnaden for fedme beregnes til ca 70 millioner kroner. (2, 3)

I 1997 klassifiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) fedme som en kronisk sykdom, i likhet med diabetes og hjerte-og karsykdom. (4)

Fedme er ikke bare en sykdom i seg selv, men øker også risikoen for å utvikle andre sykdommer som høyt blodtrykk, høye fettverdier i blod, hjerte-og karsykdom, type 2-diabetes, kreft og belastningsskader i leddene. Fedme er også koblet til psykiske og sosiale komplikasjoner som depresjoner og stigmatisering. (1)

Mange personer som lever med fedme har opplevd å bli diskriminert eller behandlet krenkende på grunn av sin sykdom. Hvordan man møter disse pasientene, samt omsorg og behandling er derfor svært viktig. (5)

Evaluering av fedme ifølge WHO

De to vanligste metodene for å evaluere graden av fedme er i dag BMI (Body Mass Index) og måling av midje (bukfedme). (4)

BMI (Body Mass Index)

BMI beskriver forholdet mellom vekt og høyde og regnes ut ved å dele vekten med høyden målt i kvadratmeter (kg/m2). (4)

Målet skal ses som en retningslinje. Grensen for fedme er BMI 30 eller høyere.

Grensene for BMI (4)


BMI 18,4–under: Undervekt

Undervekt innebærer BMI som ligger under det som anses som god helse.

BMI 18,5 – 24,9: Normalvekt
Normalvekt innebærer en BMI som er bra for helsen.

BMI 25 – 29,9: Overvekt
Overvekt innebærer en lett økt helserisiko.

BMI 30 – 34,9: Fedme grad I
BMI over 30 innebærer fedme og middels økt helserisiko.

BMI 35 – 39,9: Fedme grad II
BMI grensen for fedme grad II, innebærer høy helserisiko.

BMI 40 – over: Fedme grad III
Ved BMI over 40, eller fedme grad III, er helserisikoen veldig høy.

Bukfedme

Klassifiseringen av bukfedme baseres på pasientens midjemål. Midjemål tas når pasienten står oppreist og puster vanlig, midt mellom nederste ribben og øverste delen av hoftekammen. (4)

Blant kroppens ulike fettdepoter, er bukfedme assosiert med flest risikofaktorer, og spesielt økt risiko for hjerte- og karsykdom. (6)

Hos menn innebærer et mål over 94 cm en økt risiko for fedmerelaterte komplikasjoner som hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes. Midjemål over 102 cm gir betydelig økt risiko. Tilsvarene for kvinner er over 80 cm respektive over 88 cm.

For å redusere risikoen for metabolske og kardiovaskulære komplikasjoner, skal pasienter med de ovenfornevnte målene tilbys passende behandling for å redusere sin vekt. (4)

Referanser:

  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, KMI ≥30, age-standardized estimates by country
  3. Wasskog Aamo A, et al. Overvekt og fedme i Norge: omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon Economics 2019
  4. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
  5. Puhl, R et al. Bias, discrimination and obesity, Obes Res 2001;9:788-805
  6. Karlsson, T et al. Contribution of genetics to visceral adiposity and its relation to cardiovascular and metabolic disease. Nature Medicine 2019; 25:1390–95