Hvordan prater man
med pasienten om fedme?

Fedme er en stigmatiserende sykdom der både omgivelsen og en selv ofte ser på det som en situasjon man selv er skyld i, og derfor også selv har ansvaret for å komme seg ut av. Uansett grunn til overvekten er det mange som vegrer seg fra å søke hjelp i frykt for å bli møtt av fordommer og beskyldninger. (1)

En nylig publisert studie bekrefter dette. I en nettbasert undersøkelse med 14 502 pasienter med fedme, fra 11 land, svarer omkring halvparten av de spurte at de ikke har tatt opp overvekten med sin lege, til tross for at de har kjempet med overvekt i mange år. (2)

Årsaken ser ut til å være forankret i skyldfølelse. 44% av de spurte pasientene mener at vektproblemet er noe de selv er ansvarlig for å komme seg ut av. 71% av de 2 785 legene som deltok i studien, mener på sin side at årsaken til at de ikke tar opp problemstillingen, er at pasientene ikke virker som de er interessert i å ta tak i problemet. (2)

I samme studie kommer det tydelig fram at nesten syv av ti pasienter er positive til at legen tar initiativ til en samtale om vekt og eventuell behandling. (2)

Fedme er i dag både en underdiagnostisert og underbehandlet sykdom. Resultatet av nevnte studie, viser at det ikke er noen grunn til å ikke stille spørsmål om fedme og pasientens innstilling til en eventuell behandling. (2)

Det aller viktigste er isteden å møte pasienten uten fordommer og informere om at fedme og behandlingen av den, betraktes som en hvilken som helst annen kronisk sykdom. (2, 3)

Kunsten å løfte fram spørsmål om vekt – uten å såre

Hvordan man på en bra måte kan ta opp spørsmålet om vekt, handler denne filmen med Marcus Lagerström om, godkjent psykolog ved den bariatriske mottakingen på «Östra sjukhuset» i Gøteborg.

>> Hvordan kan vi snakke om vekt uten å stigmatisere?


På pasientforeningen HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek) hjemmeside kan du se en film der tre forskere forteller om hvordan vektstigma kan motvirkes i helsevesenet:

>> Nulltoleranse mot vektstigma


André Heikus, fedmelege WeightClinic.Online samt forertaksleder Obesitaslegeforeningen i Finland, beskriver hvordan du kan ta opp spørsmålet om fedme i pasientsamtalen:

>> Hvordan snakke med pasienten om fedme?


Tips og råd til pasienten

På medisininstruksjoner.no finner du og dine pasienter brukerinformasjon, en funksjon for å beregne pasientens sannsynlige vekttap under behandling med Mysimba, og en film med tips og råd.

>> Medisininstruksjoner.no

Referanser:

  1. Drury, C.A.A, et al. Exploring the Association Between Body Weight, Stigma of Obesity, and Health Care Avoidance. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2002; 14:12:554-561.
  2. Caterson I.A, et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019;21:1914-24.
  3. O’Connell, J. Management of obesity: lessons learned from a multidisciplinary team. European Diabetes Nursing, 2012; 9(1), 26-29. doi:10.1002/edn.200